نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان قندی، پلاک ۶۵

تلفن ۸۷۷۵۴-۰۲۱

info@abadgarangroup.com آدرس ایمیل

Abadgaran Group Office
نشانی شهریار ، جاده ملارد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، انتهای خیابان ششم غربی

تلفن ۴-۶۵۷۴۱۹۱۱-۰۲۱

Abadgaran Group Factory
در صورت عدم رضایت از محصولات شرکت آبادگران یا عدم کفایت فنی محصولات در پروژه و یا کار خود ، لطفا شکایت خود را با جزییات ثبت نمایید. پیام شما قطعا توسط کارشناس و یا واحد مربوطه پیگیری خواهد شد.
لینک ها و مقالات مفید
Tachyhydriteتهيه منيزيم هيدروکسيد با خلوص بالا از
سيد البرز مجذوب حسينی ، فريدون معطر تهرانی ، مينا اشتاد تالیف
چكيده: در اين پژوهش، ترسيب منيزيم هيدروکسيد با خلوص بالا از Tachyhydrite مورد بررسي قرار گرفت. Tachyhydrite ماده معدني ناپايدار، با فرمول شيميايي...، جزء کمياب در رسوبات باقي ماندهاز تبخير آب دريا و شورآبهها ميباشد که ميتواند ماده اوليه مناسبي براي تهيه منيزيم هيدروکسيد باشد. دراين پژوهشروشي اتخاذ شد که ازيک سو توليد انبوه فرآورده مقرون به صرفه بوده و از سوي ديگر درصد خلوص آن بيش از 99 درصد بودهو ميزان کلسيم موجود در آن زير حد مجاز باشد. براي اين منظور دوغاب کلسيم هيدروکسيد به محلول Tachyhydrite در آب اضافه شد. به منظور لخته سازي از پليالکتروليت آنيوني استفاده شد. اين بررسي نشان داد که تهيهمنيزيم هيدروکسيد با خلوص بالاي 99 درصد با بهينه سازي شرايط از جمله ميزان غلظت منيزيم در محلول، چگونگيافزايش دوغاب در طول زمان واکنش، دماي واکنش و pH محلول، امکان پذير است.

1396/05/23
مروری بر تاثیر نانوصفحات گرافن بر رفتار فیزیکی مکانیکی نانوکامپوزیت ها
البرز مجذوب حسینی ، سارا سبحانی ، سحر فتحی تالیف
در این تحقیق ویژگیهای منحصر به فرد نانو صفحات گرافن و انواع روشهای سنتز آن از گرافیت مرور شده است. همچنین تاثیر این نانو صفحات بر خواص مکانیکی پلیمرها خصوصا رفتار ویسکوالاستیک آن- ها بررسی شده است. نتایج مطالعات رئولوژیکی نشان میدهد افزایش مقدار گرافن در پلیمرها میتواند منجر به تغییر رفتار مایع به جامد گردد. تحقیقات نشان میدهد رفتار نانوکامپوزیت گرافن کاملا به نسبت منظر گرافن بستگی دارد و آستانه پرکولاسیون از لحاظ رئولوژیکی با افزایش نسبت منظر افزایش مییابد نتایج آزمون های دینامیکی مکانیکی نیز نشان میدهد با افزایش گرافن، برهم کنشهای بین - پلیمر و نانوذره افزایش و حرکت زنجیرهای پلیمری در اطراف نانو ذرات کاهش مییابد و در نتیجه مدول ذخیره و اتلاف افزایش مییابد. تحقیقات بر روی درجه لایه لایه شدن گرافن نشان میدهد گرافنی که به خوبی درون ماتریس پلیمری پخش شده باشد، سبب افزایش مدول ذخیره، دمای انتقال شیشهای و مدول اتلاف شود. خواص مکانیکی، مدول و چغرمگی نانوکامپوزیتهای گرافن نیز به کیفیت پراکنش بستگی دارد. برخی تحقیقات نشان میدهد پراکنش یکنواخت و اتصالات قوی بین نانوذرات و پلیمر میتواند موجب افزایش تحمل تنش در پلیمر شود. البته در تحقیقات دیگری نیز نشان داده شده که هتروژینیتی زیاد میتواند موجب افت خواص شود. به طور کلی میتوان گفت استفاده از گرافن، موجب افزایش مدول یانگ، استحکام کششی، خمشی و فشاری شود. مبحث چغرمگی نانو کامپوزیت گرافن بسیار چالش برانگیز است. در بیشتر مطالعات انجام شده چغرمگی نانوکامپوزیت از پلیمر کمتر است. البته گاهی نیز با افزایش میزان گرافن، چغرمگی افزایش مییابد، ولی باز هم از پلیمر خالص کمتر است.

1396/05/23
Expect Something Extra